Seguir

jueves, 14 de abril de 2016

Yo soy Paraguayito
CHE HA’E MITÃ PYNANDI
AÑEÑUAVA POYVI PYTÃ MOROTÏ HOVYPE
CHE RU HA CHE SY YKEREHE, CHE RETÃYGUAPE AHENOIVO
PEJUMI HANGUA KO’APE PEHECHA LA AÑETEGUA
HA ANIVE AMBUE TEKOVE HE’IVA REHE EPENA
OÏ JE AIPO DIPUTADO, HA SENADOR KUERA
O HURAVAEKUE OREHE OMAMBA’APO
HA KATU, CHE NDAHECHAI HOVA KUERA KO ATYPE
PERO RADIOPE AHENDU HE’I, ORE AIPO SINVERGÜENZA HA

EJUNA NDE KARAI, EMAÑA OREREHE HA UPEI TEREHO EÑE’Ê
CHE, CHE MANDU’A REHO RAMÔ GUARE ORE TAPYIME
CHE RU HA CHE SYPE VOTO EJERURE
ERE VAEKUE NINGO NDE, CHE RUPIVO NDE JYVA ARI
“KO MITÃ FUTURORE ÑAMBA’APOTA”
HA KATU KO’ÃNGAITEPEVE AHA’ARÔ
EMÔ AÑETE PE NÊ ÑE’E

CHE HA’E MITÃ PYNANDI
NERENDAPE PEINA AJU
CHE RU HA CHE SY YKERE
OIMÊRAMO NDE HA’E
KUIMBA’E AÑETETE
EMÔ AÑETE EREVA’EKUE


Quingal, 14/04/16

No hay comentarios: